משפחת מונזון
לדורותיה

שושלת משפחת מונזון

 1. ר' יצחק מונזון נולד בעיר מוהילוב ברוסיה ונשאר להתגורר בעיר זו.
 2. ר' אברהם ליב מונזון, בנו של יצחק מונזון, נולד בשנת 1804 ועלה מרוסיה לארץ ישראל, לירושלים, בשנת 1830.
  ר' אברהם נישא לזלעדה מהקהילה המוגרבית בחברון, ונולדו להם בן ובת: יואל יוסף שמעון וחסיה.
  רבי אברהם ליב נפטר בשנת 1870, ה' ניסן תר"ל.
 3. ר' יואל יוסף שמעון, בנו של רבי אברהם ליב מונזון, נולד בירושלים בשנת תר"ג 1843, נישא לגיטל לבית יפה מקהילת חב"ד בחברון, ונולדו להם שלושה ילדים: משה, אברהם יהודה ליב וחיה (חייקה).
  ר' שמעון נפטר ב-יד' חשון תרס"ו, 22.10.1907.
 4. ר' אברהם יהודה ליב מונזון, בנו של שמעון מונזון, נולד ב-1.1.1865 ונישא לרחל לאה. ונולדו חמישה ילדים: דוד, מנדל, רייצא, משה, יוסף ושמעון.
  ר' אברהם יהודה ליב נפטר ב-17.3.1929, יז' אדר תר"צ.
 5. ר' משה מונזון, בנו של ר' אברהם יהודה ליב, נולד ב-1897 שנת תרנ"ט, נישא לליבע לאה לבית טירנובר הלוי בתאריך ט' סיון תרפ"ד, ונולדו להם ארבעה ילדים: שרה, חיים, שמעון ואברהם יהודה ליב.
  אבי, ר' משה מונזון נפטר כג' באב תשט"ו 11.8.1955.
 6. אנוכי, אריה (אברהם יהודה ליב) מונזון בנו של ר' משה מונזון, נולדתי בתאריך 2.4.1931 ניסן תרצ"א לאחר ליל הסדר. נישאתי לאהובה לבית מיכאל ואיטה שרה קליין מהעיר טבריה, ב-12 בינואר 1954 ח' שבט תשי"ד. נולדו לנו בשעה טובה: נחמה חיה, משה חיים, יובל שלמה רפאל ז"ל ועודד לי-חי.
 7. נחמה חיה מונזון נולדה ב-23.10.1954 כו' תשרי תשט"ו, נישאה ליוסף לבית ציפורה וויקטור נבון ב-1982 בשושן פורים טו' באדר תשמ"ב ונולדו להם בשעה טובה עשרה ילדים:
  • מנחם מנדל יונה - כ' בטבת תשמ"ד 26.12.1983
  • שרה איטה - ב' באב תשמ"ה 20.7.1985
  • רבקה - כ"ג בחשון תשמ"ז 25.11.1986
  • שניאור זלמן - כט' בתמוז 14.7.1988
  • לוי יצחק - ז' בשבט תש"ן 2.2.1990
  • ישראל - כד' בתשרי תשנ"ד 8.10.1993
  • משה חננאל - א' בסיון תשנ"ה 30.5.1995
  • מרים מושקה - ז' בתמוז תשנ"ז 11.7.1997
  • מנוחה רחל - יח' בכסלו תשנ"ט 7.12.1998
  • חנה - יז' בטבת תשס"א 12.1.2001
 8. משה חיים מונזון נולד ב-14.1.1958 כב' טבט תשי"ח נישא לגולדי לבית הירש ונורמה ליטמנוביץ ב-12.10.1982 תשמ"ב. נולדה להם בשעה טובה:
  • עדי רבקה ב-10.10.1993 כה' תשרי תשנ"ד
 9. יובל שלמה רפאל ז"ל נולד ב-כב' בשבט תשכ"ה 25.1.1965 ונפטר ב-י' בכסלו תשכ"ז ממחלה קשה כשהיה בן 22 חודשים בלבד. תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים.
 10. עודד לי-חי מונזון נולד ב-27.3.1969, ח' ניסן תשכ"ט. נישא לעינת לבית אורי ותהילה לנדאו ונולדו להם בשעה טובה:
  • עידו אפרים - 29.11.2000, ב' בכסלו תש"ס
  • הילה לאה - 18.7.2003, יח' בתמוז תשס"ג
  • אמיר מיכאל - 12.11.2006, כא‘ בחשוון תשס“ז