משפחת מונזון
לדורותיה

ראיונות עם אריה מונזון אודות משפחת מונזון לדורותיה וליווי השיירות לירושלים הנצורה ב-1948